[ Comics ]

2009 Nov 24 - 星 期 二 - 陰晴不定

今 早 見 到 一 位 媽 媽

[ Comics ]   [ Comment (1) ]  

2009 Nov 1 - 星 期 日 - 晴

左 右 左 右 , 左 左 右 右

[ Comics ]   [ Comment (2) ]  

2009 Apr 12 - 星 期 日 - 陰晴不定

四 小 強 唱 K

連 鄰 房 的 歌 也 「 撈 」 埋 , 沒 有 歌 詞 都 也 不 理 , 真 絕 望 。 =p

[ Comics ]   [ Comment (2) ]  

2008 Nov 23 - 星 期 日 - Smog

腳 仔 按 按 二

老 竇 最 近 吃 過 晚 飯 後 就 會 來 「 腳 仔 按 按 」 一 番 。

按 摩 時 不 能 離 座 , 就 會 呼 來 喚 去 , 好 有 做 大 爺 的 感 覺 , 真 是 雙 重 享 受 。

========

我 按 按 的 時 候 也 是 這 樣 呢 XD !

** 今 次 的 漫 畫 好 慳 皮 , 都 是 重 用 上 次 的 XD XD

[ Comics ]   [ Comment (2) ]  

2008 Nov 8 - 星 期 六 - 晴

「 腳 仔 按 按 」

老 竇 本 身 並 不 太 接 受 按 摩 機 的 , 因 為 覺 得 機 器 按 不 懂 避 重 就 輕 。

有 那 麼 舒 服 嘛 ?

[ Comics ]   [ Comment (6) ]  

2008 Sep 3 - 星 期 三 - 陰晴不定

驚 天 地 泣 鬼 神 的 公 仔 麵

kc 畫 得 那 麼 高 興 , 我 也 來 試 試 。

今 日 吃 下 午 茶 時 , 前 面 的 兄 台 叫 了 一 個 驚 天 地 泣 鬼 神 的 公 仔 麵 。

「 餐 腸 火 腿 蛋 麵 」 , 四 個 茶 餐 廳 的 現 成 配 料 加 公 仔 麵 ... 實 在 是 無 敵 的 叫 法 啊 ... !

到 阿 姐 拿 出 來 時 一 句 : 「 超 級 麵 。 」 真 是 把 我 打 倒 了 ! 真 無 愧 於 「 超 級 」 之 名 呀 !

[ Comics ]   [ Comment (3) ]  
|
Comics
今 早 見 到 一 位 媽 媽
左 右 左 右 , 左 左 右 右
四 小 強 唱 K
腳 仔 按 按 二
「 腳 仔 按 按 」
驚 天 地 泣 鬼 神 的 公 仔 麵

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS