2016 May 15 - 星 期 日 - 晴

NIKEiD Kobe XI Elite

I made myself a pair of clown shoes, haha

Kobe Bryant 的 告 別 球 鞋

Flyknit 的 漸 變 色

都 好 鍾 意 喎 , 兩 樣 加 埋 lalala

順 便 講 下 香 港 NIKEiD 的 經 驗 , 首 先 , 係 要 去 CWB 白 沙 道 NIKE 或 海 港 城 Kicks Lounge , 用 佢 地 部 iMac 先 有 得 整 。 但 去 到 呢 , 佢 地 都 係 開 個 網 站 俾 你 整 , 咁 點 解 唔 開 放 個 網 站 俾 人 係 屋 企 上 網 搞 呢 ? 唔 明 。

咁 我 諗 , 去 到 個 舖 度 , 係 咪 多 啲 教 學 呀 , 睇 下 d sample 呀 , 至 少 可 以 試 下 個 碼 先 呀 ? 無 嘅

咁 去 到 , 我 嗰 日 就 好 旺 要 排 隊 跟 機 , 嗰 度 三 部 機 , 我 排 第 二 個 。 我 估 無 乜 人 係 上 美 國 網 揀 好 心 水 先 去 整 啦 , 排 第 二 個 都 等 咗 成 半 個 鐘 呀 , 我 自 己 就 諗 好 晒 , 好 快 搞 掂 , 好 蝕 。

咁 好 彩 Nike 哥 哥 問 下 我 要 整 邊 隻 , 原 來 個 網 係 無 Kobe 俾 你 揀 架 ! ! ! 佢 要 入 個 code , 揾 個 舊 template 俾 我 先 得 , 都 幾 吹 脹 。

整 完 就 checkout 啦 , 咁 我 問 有 無 得 ship 去 佢 地 舖 再 pickup , 無 嘅 , 咁 事 旦 啦 , 送 貨 啦 。 因 為 我 唔 係 咁 鍾 意 收 速 遞 , 寫 屋 企 地 址 呢 ,佢 地 會 office hour 送 , 又 話 你 無 人 , 寫 公 司 喎 , 佢 地 又 會 趁 你 食 晏 收 工 先 上 嚟 ,又 唔 知 邊 個 幫 你 收 件 。

係 counter 俾 錢 可 能 係 我 唯 一 覺 得 去 間 舖 度 有 少 少 意 義 嘅 地 方 。 之 後 等 咗 幾 個 禮 拜 就 收 到 喇 。

[ Kicks ] [ 玩 物 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
Kicks
Air Huarache Varsity Red
十 七 年 後 ,再 次 買 Air Max

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS