2009 Nov 24 - 星 期 二 - 陰晴不定

今 早 見 到 一 位 媽 媽

[ Comics ]   [ Comment (1) ]  
Name
Email
Link
Comment
小Syl
架BB車用嚟買餸用架....XD
Reply:

咁 都 可 以 工 人 推 車 , 媽 媽 抱 返 BB 嘛 。

BB 好 慘 , 媽 媽 唔 愛 佢 了 !!! :(

2009 Dec 18   12:45 PM
Comics
左 右 左 右 , 左 左 右 右
四 小 強 唱 K
腳 仔 按 按 二
「 腳 仔 按 按 」
驚 天 地 泣 鬼 神 的 公 仔 麵

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS