2009 Mar 12 - 星 期 四 - 陰

iPod shuffle 3rd gen - wtf

Apple 昨 天 推 出 了 第 三 代 iPod shuffle 。

我 要 替 這 個 裝 置 正 名 : iPod CREEPY

第 一 個 要 說 的 , 第 一 代 的 shuffle 內 建 USB port , 這 個 還 是 沒 有 , 要 當 thumb drive 還 是 要 多 帶 一 個 轉 插 。 失 敗 !

的 確 比 上 一 代 更 細 小 了 , 但 又 如 何 ? 機 身 連 按 鈕 也 不 給 了 , 叫 你 用 Apple 自 家 有 remote control 的 Earphones 。 那 你 的 Shure 耳 筒 怎 辦 ? 去 你 的 ,誰 叫 你 用 Apple 又 不 用 全 套 ? 好 了 好 了 Apple 說 「 遲 些 」 會 出 一 個 專 用 remote ... 那 又 要 夾 iPod 又 要 吊 多 個 remote , 再 插 個 長 長 的 耳 筒 , 還 輕 便 嗎 ? Anyway ,失 敗 !

叫 CREEPY 是 因 為 它 還 有 個 多 舊 魚 的 "Voice Over" 功 能 , 會 有 把 機 器 聲 告 訴 我 現 在 將 要 播 甚 麼 track , 這 是 超 詭 異 靈 異 的 , 還 有 , 其 實 這 個 是 支 援 中 文 的 , 但 當 然 只 有 普 通 話 。 想 像 下 , 一 首 歌 播 完 了 , 耳 邊 傳 來 "chen yee sin, wang ji ge chi" , 你 還 想 聽 嗎 ?無 果 樣 整 果 樣 , 失 敗 !

好 了 , 其 實 Voice Over 功 能 最 大 好 處 是 讓 你 可 以 聽 着 來 操 控 "Playlist" 。 上 兩 代 shuffle 都 沒 有 Playlist 功 能 。 慢 着 , shuffle 的 概 念 是 一 個 超 簡 單 , problem free 的 MP3 player : 這 首 不 好 聽 , 跳 下 一 首 就 罷 , 不 用 選 這 選 那 的 , 是 「 給 我 聽 歌 , 其 餘 不 要 」 的 簡 樸 意 念 。 給 我 這 些 廢 物 幹 嘛 ? 失 敗 。

要 Playlist 該 買 iPod nano , 用 起 來 就 手 , 功 能 又 更 滿 載 。

總 的 來 說 , 「 很 有 創 意 」 , 但 失 敗 。

========

不 知 為 何 , 總 愛 踩 Apple 的 新 品 。 近 年 推 出 的 幾 乎 無 一 幸 免 。

[ Music ]   [ Comment (2) ]  
Name
Email
Link
Comment
小Syl
未看到標題前仲以為Apple出打火機,真係幾似喎,扁扁長長咁。
幸好我有的是是iPod nano。
新款,真係越出越怪。唔知想點~
2009 Mar 14   10:02 PM
kc
“新”的 mac mini 沒有出事呀

因為樣子沒變...

其他的... 樣子變得越來越怪...
2009 Mar 13   12:06 AM
Music
新 iPod nano
方 大 同 未 來 演 唱 會
2007 Eason Concert
成 事 不 足 - 新 iPod
新 iPod
iPod 耳 筒
Wyman 這 首 詞 , 境 界 很 高
遲 來 了 的 Eason Concert
林 子 祥 演 唱 會
iPod Shuffle

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS