2009 Feb 14 - 星 期 六 - 雨

二 人 四 轆 @ 大 尾 篤

情 人 節 的 節 目 是 郊 遊 拍 照 , 可 惜 天 公 不 造 美 。

去 了 大 尾 篤 , 以 往 踩 單 車 總 是 不 喜 歡 見 到 這 些 四 輪 車 , 因 為 霸 了 整 條 路 又 慢 , 今 天 難 得 機 會 讓 我 也 來 討 人 厭 一 下 , 哈 哈 。

kc 拍 了 一 個 我 駕 車 的 連 環 快 拍 , 挺 有 趣 的 , 我 用 iMovie 串 成 一 個 iPhone video 了 。

========

原 來 kc 沒 來 過 大 尾 篤 (!) , 大 壩 的 風 景 讓 她 很 讚 嘆 。

一 起 踩 上 大 壩 來 回 也 是 建 立 默 契 的 好 活 動 =) 。 雖 然 下 着 時 大 時 小 的 雨 , 但 kc 還 是 很 enjoy , 太 好 了 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (1) ]  
Name
Email
Link
Comment
kc
好好玩呀

好天我地再去過

情人節快樂!!!
2009 Feb 16   1:43 AM
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢
投 資 眾 生 相

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS