2008 Dec 29 - 星 期 一 - 陰晴不定

Air Penny II Retro

買 了 復 刻 的 Air Penny II 。

其 實 我 沒 有 原 版 的 , 當 時 買 了 Air Jordan XII 。 不 過 買 了 Air Penny II 的 Alvin 說 那 是 他 籃 球 生 涯 穿 過 最 好 的 球 鞋 , 甚 至 比 KB8 更 好 ! 讀 過 我 之 前 寫 Crazy 8 那 篇 都 知 道 它 是 我 覺 得 最 好 的 球 鞋 , 所 以 Air Penny II 復 刻 便 讓 我 難 以 抗 拒 。

還 沒 穿 過 來 打 球 , 不 過 感 覺 良 好 , 是 否 比 Crazy 8 好 就 不 好 說 , 打 過 球 再 comment 吧 。

樣 子 方 面 , 雖 然 未 必 人 人 都 愛 他 的 樣 子 , 其 實 它 是 很 酷 的 鞋 , 線 條 很 漂 亮 。 全 白 色 是 這 雙 鞋 最 漂 亮 的 配 色 , 當 年 已 吸 引 我 注 意 了 , 復 刻 有 這 個 色 實 在 太 好 了 。


鞋 底 的 紋 路 會 讓 切 入 很 爽 快 吧 ?


Air 內 是 漸 變 色 的

========

恰 巧 今 次 和 Crazy 8 一 樣 是 kc 替 的 找 到 的 , 又 要 再 次 感 謝 kc , 要 學 會 這 些 男 孩 子 球 鞋 玩 意 兒 , 真 是 辛 苦 了 。 ( 畢 竟 誰 會 去 記 這 些 鞋 的 名 子 呢 ? )

[ bball ]   [ Comment (1) ]  
Name
Email
Link
Comment
kc
幸好crazy 8 & penny II 這些名字都很容易記...

比LBJ 容易多了...
Reply:
LBJ 的 鞋 都 好 醜 , 所 以 放 心 好 了 。
2008 Dec 29   11:30 PM
bball
Crazy 8
Penny Shaq reunion -_-’
呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!
Concord Supreme
悲 乎 , 修 頓
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場
打 球 - 久 違 了

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS