2008 Sep 3 - 星 期 三 - 陰晴不定

驚 天 地 泣 鬼 神 的 公 仔 麵

kc 畫 得 那 麼 高 興 , 我 也 來 試 試 。

今 日 吃 下 午 茶 時 , 前 面 的 兄 台 叫 了 一 個 驚 天 地 泣 鬼 神 的 公 仔 麵 。

「 餐 腸 火 腿 蛋 麵 」 , 四 個 茶 餐 廳 的 現 成 配 料 加 公 仔 麵 ... 實 在 是 無 敵 的 叫 法 啊 ... !

到 阿 姐 拿 出 來 時 一 句 : 「 超 級 麵 。 」 真 是 把 我 打 倒 了 ! 真 無 愧 於 「 超 級 」 之 名 呀 !

[ Comics ]   [ Comment (3) ]  
Name
Email
Link
Comment
Christy
I like the name... Wow, very super le~
2008 Sep 4   11:16 PM
小Syl
"超級麵" <--- haha1, 好名好名~~

你呢件事令我諗起好多年前, 我去快餐店買"粟米肉粒飯", 當那個店員叫"mic"入廚房的時候, 佢竟然係咁講: "縮埋一粒飯~外賣!!!"

我當時"年少無知", 乜都笑得一餐, 於是乎我就笑到拎到個盒"縮埋一粒飯"先停到...死未!!!
Reply:
縮 埋 一 粒 飯 \haha4 笑 死 我
2008 Sep 4   9:32 AM
kc
haha1 "超 級 麵" good one!!!

我們一起畫畫吧~~~

期待著你的下一期作品... lum1
Reply:
多 謝 你 , 不 過 我 還 沒 新 靈 感 :p
你 快 弄 些 笑 話 給 我 畫 !
2008 Sep 3   11:55 PM
Comics
今 早 見 到 一 位 媽 媽
左 右 左 右 , 左 左 右 右
四 小 強 唱 K
腳 仔 按 按 二
「 腳 仔 按 按 」

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS