2008 Aug 28 - 星 期 四 - 晴

南 丫 島 遊

其 實 不 怎 熱 衷 吃 海 鮮 , 因 為 腸 胃 不 好 , 所 以 嘛 , 只 是 去 走 走 , 沒 去 索 罟 灣 。

行 程 是 : 榕 樹 灣 ( 午 飯 @ B.B. Seaview ) → 洪 聖 爺 灘 → 觀 景 台 , 再 折 返 。

[ Travel ]   [ Comment (2) ]  
Name
Email
Link
Comment
kc
天氣好熱
Reply:
點 解 我 每 次 遊 山 玩 水 就 咁 曬 ~~...
2008 Sep 2   12:14 AM
kc
B.B. Seaview好有驚喜

四葉妹妹好可愛
Reply:
佢 好 精 神 咁 樣
2008 Sep 2   12:13 AM
Travel
葛 亮 洪 號
Bethanie - 主 呀 你 所 愛 的 人 病 了
東 京 遊 V
東 京 遊 IV
群 馬 遊
東 京 遊 III
東 京 遊 II
東 京 遊 I
US trip
Foto from trip

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS