2008 Jun 21 - 星 期 六 - 晴

煙 花 @ Hong Kong Disney

其 實 是 第 一 次 拍 煙 花 , 本 想 出 發 前 先 惡 補 一 下 拍 煙 花 的 技 巧 , 但 最 後 還 是 沒 時 間 找 資 料 。 出 來 結 果 還 不 錯 , 雖 然 覺 得 可 以 再 收 細 一 點 光 圈 , 曝 光 長 一 點 , 該 可 再 漂 亮 一 點 。

→ View Full Size Slide Show ←

[ FoTo ]   [ Comment (2) ]  
Name
Email
Link
Comment
mm
fantastic!
Reply:
no no no... for Disney, we should say "It's like magic!!!" (their slogan)
2008 Sep 19   1:06 PM
小Syl
哇,巧令啊。
唔知點解一路睇,個心就一路哼住"A Whole New World"呢首歌!!
Reply:
多 謝 多 謝
2008 Jul 3   11:12 PM
FoTo
Some Updates
One Photo a day - 馬拉松
告 別 2K
Polaroid reborn?
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
葛 亮 洪 號
Apple Remote 做 EOS 30D 的 remote (via MacBook)
美 都 餐 室
剛 買 了 支 Canon 35mm f/2
Foto : 狗 狗

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS