2008 May 30 - 星 期 五 - 雨

原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !

今 早 上 班 途 中 跌 了 銀 包 , 遍 尋 不 獲 後 只 好 去 報 失 。 首 先 去 了 火 車 站 的 報 案 室 , 警 察 着 我 先 報 失 信 用 卡 , 報 案 室 有 各 個 主 要 銀 行 的 報 失 熱 線 。

報 失 卡 後 就 登 記 報 失 銀 包 。

想 想 , 還 是 一 氣 補 領 身 分 證 車 牌 等 等 , 於 是 又 去 了 入 境 處 補 領 身 分 證 , 搞 了 個 多 小 時 , 原 來 是 要 再 拍 照 的 , 我 還 一 副 頹 唐 狼 狽 相 去 ... ...

之 後 去 了 運 輸 署 , 原 來 他 們 效 率 那 麼 高 , 半 小 時 左 右 已 完 事 , 等 最 久 是 排 隊 遞 申 請 表 , 之 後 不 消 10 分 鐘 , 一 張 正 式 的 駕 照 已 發 出 , 不 用 像 入 境 處 一 樣 再 回 去 了 。

連 回 鄉 卡 也 在 銀 包 , 於 是 又 去 中 旅 社 , 在 途 上 忽 然 接 到 一 個 電 話 , 是 某 警 崗 打 來 說 我 今 早 報 失 的 銀 包 有 人 拾 到 了 。

於 是 便 去 領 回 銀 包 , 入 面 竟 然 分 毫 不 失 ! 香 港 人 還 真 不 錯 。

不 過 所 有 卡 都 已 失 效 了 ... ... 始 終 是 要 搞 補 發 / 補 領 。 唉 , 真 麻 煩 。

不 過 感 謝 主 , 找 回 來 已 是 萬 幸 。 也 感 謝 路 不 拾 遺 那 位 英 雄 。

跑 了 個 大 運 。

========

因 為 沒 有 八 達 通 , 過 了 一 天 久 違 了 的 入 大 餅 買 車 票 的 日 子 。 現 在 的 車 票 樣 子 也 不 錯 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (2) ]  
Name
Email
Link
Comment
小Syl
哇,你真係好好彩呀。

我個日搭地鐵無拎錢入八達通,都走左去買飛。
先發現原來張飛唔同左,以前個d係勁殘,表面花晒,有一條條痕架嘛。
估唔到依家個張靚左咁多。
2008 Jun 1   1:34 AM
kc
wah~~~ 張飛好ling啊~~~

對啊~~~ 真的要感謝主!!! 香港人原來都是很好心的

錢財身外物, 幸好最珍貴的照片都是放在相架裡
2008 May 30   9:31 PM
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢
投 資 眾 生 相

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS