2008 May 22 - 星 期 四 - 陰

百 無 聊 賴 的 一 個 月

能 百 無 聊 賴 已 很 幸 福 , 四 川 的 同 胞 一 定 要 加 油 !

========

鬱 悶 很 久 很 久 , 但 巴 塞 撞 上 了 道 高 牆 , 單 計 二 月 成 績 雖 能 稱 西 甲 第 一 , 但 三 月 起 踢 得 像 護 級 隊 伍 一 樣 。 29 Apr 輸 給 曼 聯 , 歐 聯 出 局 後 , 基 本 上 已 球 季 結 束 , 注 定 今 季 沒 錦 標 。

Federer 病 了 , 今 年 還 沒 贏 過 一 個 錦 標 , 讓 人 感 覺 患 得 患 失 。

iPhone 不 賣 了 , 10 May 開 始 連 apple store 都 "unavailable" 了 , 但 WWDC 9 June 才 開 始 , 呆 等 的 一 整 個 月 , 明 知 official announcement 一 定 是 在 WWDC 。 這 還 包 括 了 似 乎 快 要 改 版 的 macbook , 雖 然 傳 聞 會 轉 成 像 部 Dell 的 銀 色 , 但 還 是 期 待 的 。 ( 是 , 我 故 意 柴 台 的 , 我 不 愛 銀 色 gadget )

PS3 居 然 23 Apr 加 價 HKD$200 , 本 來 PS2 → PS3 , 打 機 已 是 100% 通 脹 , 多 加 $200 = 110% 通 脹 。 不 是 不 想 HD , 但 始 終 過 不 了 那 心 理 關 口 , 現 在 還 是 和 人 說 「 等 ( 連 傳 聞 都 沒 傳 過 的 ) 修 身 版 PS3 」。

========

算 了 , 錢 拿 來 捐 了 吧 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢
投 資 眾 生 相

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS