2008 Jan 1 - 星 期 二 - 晴

2008 年 第 一 滴 血

今 天 十 度 的 天 氣 ... ( 我 在 說 甚 麼 ?)

洗 澡 時 忽 然 流 鼻 血 了 ... 我 在 想 了 想 ... 真 有 一 絲 猶 疑 , 但 一 定 要 先 止 血 吧 ... ( 我 方 才 說 今 天 多 少 度 ?)

包 着 毛 巾 站 在 浴 室 冰 涼 的 地 板 上 止 鼻 血 , 真 是 古 怪 的 事 ...

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢
投 資 眾 生 相

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS