2007 Aug 12 - 星 期 日 - Smog

Penny Shaq reunion -_-’

Miami Heats signs Penny Hardaway

當 年 兩 個 年 輕 小 伙 子 , 一 起 闖 出 了 名 堂 , 後 來 爆 出 爭 風 鬧 不 和 的 事 , 最 後 分 道 揚 鑣 後 , 各 有 不 同 際 遇 。

Shaq 後 來 伙 拍 Kobe 贏 過 三 次 NBA 冠 軍 , 轉 來 Miami Heats 也 贏 過 一 次 , 先 後 四 次 NBA 冠 軍 。

Penny , 當 年 的 NBA All Star , 後 來 飽 受 傷 患 困 擾 , 打 法 少 了 威 脅 , 慢 慢 變 得 寂 寂 無 名 , 上 年 更 沒 有 球 隊 收 留 。

現 在 Miami 忽 又 簽 下 Penny Hardaway , 讓 兩 人 再 戲 劇 性 的 重 組 , 但 大 概 Penny 連 上 陣 的 機 會 也 不 會 太 多 。 看 看 會 否 有 甚 麼 Drama 吧 ?

[ bball ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
bball
Air Penny II Retro
Crazy 8
呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!
Concord Supreme
悲 乎 , 修 頓
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場
打 球 - 久 違 了

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS