2007 Apr 16 - 星 期 一 - 晴

一 輝

新 買 的 一 輝

之 前 的 一 輝 已 覺 得 不 錯 了 , 但 對 比 下 就 差 很 遠 了


新 舊 一 煇面 部 的 變 化 還 真 大

[ 玩 物 ]   [ Comment (2) ]  
Name
Email
Link
Comment
小Syl
唔通一輝大個左(p.s. 唔同時間買), 所以個樣唔同左...^o^

唔好俾kc, 俾我...keekee
Reply:
為 甚 麼 ? 為 甚 麼 ? T___T’’
2007 Apr 17   6:52 PM
kc
好吧,把舊的一輝送給我麻~~~
Reply:
為 甚 麼 ? T__T
2007 Apr 17   12:27 AM
玩 物
Detroit Master
virtual touristing : London
NIKEiD Kobe XI Elite
Air Huarache Varsity Red
十 七 年 後 ,再 次 買 Air Max
黑 金 G Shock
原 來 我 買 了 個 MJ figure
PSP 1000 換 joystick
冥 雙 子 座
Revoltech Rei

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS