2007 Feb 16 - 星 期 五 - 陰

呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!

由 紅 磡 火 車 站 走 去 尖 東 的 行 人 天 橋 旁 有 兩 個 籃 球 場 , 平 時 都 頗 多 人 打 球 的 , 今 天 年 廿 九 , 竟 只 有 我 和 朋 友 們 , 總 共 十 人 。

不 斷 的 打 全 場 , 爽

[ bball ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
bball
Air Penny II Retro
Crazy 8
Penny Shaq reunion -_-’
Concord Supreme
悲 乎 , 修 頓
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場
打 球 - 久 違 了

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS