2003 Mar 23 - 星 期 日

畢 竟 仍 然 有 愛

係 我 做 緊 assignment 0既 時 候 , 窗 外 傳 來 好 多 人 聲 , "We want Peace" "We Want PEACE" "WE WANT PEACE" , 我 即 刻 行 出 露 台 睇 , 好 多 人 由 警 察 開 路 ...

其 實 係 呢 個 無 乜 關 係 0既 地 方 遊 行 真 係 有 幾 大 用 呢 ? 無 乜 幾 多 人 會 知 呢 個 town 今 日 有 人 反 戰 遊 行 過 , 伊 拉 克 打 仗 亦 同 呢 度 0既 人 可 謂 完 全 唔 關 係 ... 有 排 都 唔 會打 到 黎 呢 個 加 拿 大 小 鎮 。

呢 個 世 界 , 畢 竟 仍 然 有 愛

========

忽 然 諗 起 <<超 時 空 要 塞 - 可 記 起 有 愛>> 愛 可 以 化 解 戰 爭 0既 故 事 ......

[ News ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
News
再 見 了 , 神 秘 電 話
讓 人 氣 憤 的
阿 芝 復 出 了
30秒的手機鈴聲 vs 3分鐘的歌
想 談 談 這 單 新 聞
阿 芝 加 油 ! 我 地 撐 你
巴 士 阿 叔
天 時 地 利 人 和
白 蓮 教
傻 蛋 社 評

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS