2006 Oct 17 - 星 期 二

蠢 貓

平 時 可 讓 四 隻 小 貓 奔 跑 的 窗 櫥 今 天 只 有 一 隻 小 貓 。

起 初 他 在 藍 色 圓 點 的 範 圍 玩 橙 色 波 波 , 我 和 kc 覺 得 牠 大 概 不 明 白 球 是 牠 自 己 推 到 滾 來 滾 去 的 。

後 來 牠 不 知 怎 樣 把 球 推 到 上 圖 橙 色 圓 點 的 位 置 , 被 梳 化 和 另 一 老 鼠 玩 具 ( 紫 色 ) 遮 擋 着 , 自 己 則 在 右 上 角 綠 色 交 叉 的 位 置 找 不 到 球 悶 悶 不 樂 。

於 是 我 和 kc 便 在 窗 外 手 指 指 ( 紅 色 圈 圈 ) , 那 傻 仔 看 了 許 久 才 會 意 , 走 了 去 看 看 我 們 指 甚 麼 , 不 過 又 細 膽 , 去 到 下 面 那 綠 色 交 叉 的 位 置 便 不 敢 向 前 了 , 始 終 看 不 到 球 。 讓 我 們 笑 了 很 久 , 哈 哈 。

貓 仔 應 該 要 好 奇 心 旺 盛 , 才 對 嘛 , 不 可 以 這 樣 細 膽 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS