2006 Apr 17 - 星 期 一

Concord Supreme

今 天 發 生 了 一 件 大 事 , 就 是 跟 我 一 起 作 戰 了 5 年 的 戰 鞋 要 退 役 了 , 鞋 底 完 全 脫 離 。 曾 經 說 過 它 是 最 適 合 我 的 籃 球 鞋 , 是 我 的 完 美 戰 鞋 , 到 今 天 仍 是 這 樣 覺 得 。

不 過 大 概 三 年 前 就 準 備 好 今 天 了 , Concord Supreme 二 世 終 於 可 以 上 場 了 。 ( 雖 然 體 能 和 球 技 都 已 大 大 退 化 了 )

[ bball ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
bball
Air Penny II Retro
Crazy 8
Penny Shaq reunion -_-’
呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!
悲 乎 , 修 頓
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場
打 球 - 久 違 了

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS