2006 Mar 19 - 星 期 日

悲 乎 , 修 頓

一 直 以 來 , 修 頓 都 是 香 港 籃 球 人 的 「 聖 地 」 。 去 修 頓 做 觀 眾 叫 「 朝 聖 」 , 去 打 球 基 本 上 可 叫 「 褻 瀆 神 明 」 了 !

以 往 , 在 修 頓 打 球 的 人 , 總 是 既 有 form , 又 好 體 能 ; 而 更 厲 害 的 , 會 有 同 樣 好 技 術 , 又 有 默 契 的 隊 友 。 以 前 的 修 頓 , 總 有 一 個 球 場 是 在 五 對 五 打 全 場 的 , 來 這 裏 觀 戰 , 總 讓 人 感 嘆 為 甚 麼 大 家 的 球 技 可 以 這 麼 厲 害 , 讓 人 憧 憬 着 一 天 能 像 他 們 一樣 厲 害 。

不 過 不 知 何 時 開 始 , 厲 害 的 人 都 不 去 修 頓 了 , 這 「 聖 地 」 的 水 準 也 平 常 起 來 。

今 天 去 了 打 球 , 五 對 五 的 打 全 場 沒 有 了 , 甚 至 可 以 空 出 大 半 個 籃 球 場 給 幼 兒 們 追 逐 奔 跑 。 我 們 的 3 on 3 半 場 , 竟 有 像 門 外 漢 一 樣 的 人 跟 隊 。 甚 麼 隊 形 , 甚 麼 技 術 , 連 最 基 本 的 射 球 動 作 也 一 塌 糊 塗 。

還 好 朋 友 間 的 比 賽 緊 湊 得 很 , 很 久 也 沒 打 得 那 麼 起 勁 。

[ bball ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
bball
Air Penny II Retro
Crazy 8
Penny Shaq reunion -_-’
呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!
Concord Supreme
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場
打 球 - 久 違 了

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS