2005 Jun 11 - 星 期 六

康 復 日 誌

昨 晚 連 正 常 站 立 都 感 到 痛 , 敷 冰 敷 了 大 半 個 鐘 , 似 乎 有 效 地 減 低 了 瘀 腫

今 早 站 立 不 感 到 痛 了 , 但 實 在 連 一 步 都 走 不 了 , 費 了 好 大 力 氣 才 把 護 「 爭 」 穿 上

午 飯 時 兀 出 房 間 才 知 家 中 無 人 , 最 後 還 是 決 定 兀 回 床 上 → 睡 著 了 就 不 覺 餓

黃 昏 時 已 可 小 步 小 步 在 家 中 翻 箱 倒 篋 找 吃 的

========

不 過 最 後 還 是 要 感 謝 姐 姐 送 上 了 晚 飯 =p 麻 煩 了 你 不 好 意 思

[ bball ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
bball
Air Penny II Retro
Crazy 8
Penny Shaq reunion -_-’
呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!
Concord Supreme
悲 乎 , 修 頓
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS