2003 Mar 1 - 星 期 六

差 唔 多 半 年 黎 第 一 次 打 籃 球

今 晚 去 左 學 校 個 gym , 本 來 諗 住 睇 下 呢 幾 日 幾 時 無 人 book 左 場 , 等 我 可 以 去 射下 波 。 0岩 0岩 遇 著 剛 剛 , 果 個 鐘 就 係 有 空 場 , 好 在 我 著 住 D 衫 都 打 得 波 , 即 刻 去 counter 度 借 左 個 波 , 咪 射 下 囉 。

越 打 就 越 多 人 , 咁 咪 鬥 波 囉 。 都 算 打 得 唔 錯 , 好 出 奇 無 打 咁 耐 都 仲 幾 準 ... 不過 體 能 就 ... 打 左 個 半 鐘 左 右 就 有 少 少 抽 筋 0既 感 覺 , it used to be sth I take my pride :\ 不 過 都 係 耐 無 走 動 0既 嗟 , 回 復 返 五 六 個 鐘 都 無 問 題 唔 難 。

========

咖 啡 就 咁 擺 係 度 唔 止 會 凍 , 仲 會 變 酸 。 好 多 野 丟 低 左 唔 用 , 會 貶 值 咖 。
感 情 亦 然 ... 唔 好 話 男 女 間 0既 感 情 , 就 算 朋 友 間 ... 收 埋 左 自 己 一 排 , 而 家 好 似 大 家 都 唔 知 講 咩 好 咁 , 或 者 真 係 呢 排 大 家 D 生 活 都 係 好 平 淡 啦 。

[ bball ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
bball
Air Penny II Retro
Crazy 8
Penny Shaq reunion -_-’
呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!
Concord Supreme
悲 乎 , 修 頓
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS